Nuusflits / Newsflash

The Goggatjie 50cm Plush Toy is now available! The Goggatjie Toy brings Goggatjie to life stimulating your child’s imagination and providing hours of non-stop fun.

Afrikaans
Tuisblad
Goggatjie DVDs
Goggatjie CDs
Goggatjie Speelpop
Winkel
Die Goggatjie Span
Kontak/Besprekings
Lirieke
Muurpapier
Inkleurboekie
Foto's
English
Home
Goggatjie DVDs
Goggatjie CD
Goggatjie Toy
Shop
Contact/Bookings
Lyrics
Wallpaper
Colouring Book
Photos
Goggatjie Newsletter:
e-mail address:


Michael Mayer

Michael Mayer

Michael Mayer is een van die land se mees bekende stemkunstenaars en akteurs.

Hy het sy loopbaan begin by die legendariese Sprinkbok Radio in die middel 60-er jare as 'n tweetalige omroeper en nuusleser. As gevolg van sy talent as akteur, het hy ook sukses beryk as 'n veelsydige radio akteur.

Hy het dit baie geniet om lewe te gee aan Lily Krügel se stories en gediggies in sy eie onmiskenbare styl.

 
© 2009-2011 AKA Records