Nuusflits / Newsflash

Die Goggatjie 50cm Sagte Speelpop is nou beskikbaar! Dit sal ure se pret en plesier vir jou kind voorsien terwyl dit verbeelding stimuleer.

Afrikaans
Tuisblad
Goggatjie DVDs
Goggatjie CDs
Goggatjie Speelpop
Winkel
Die Goggatjie Span
Kontak/Besprekings
Lirieke
Muurpapier
Inkleurboekie
Foto's
English
Home
Goggatjie DVDs
Goggatjie CD
Goggatjie Toy
Shop
Contact/Bookings
Lyrics
Wallpaper
Colouring Book
Photos
Goggatjie Newsletter:
e-mail address:


Mariëtte Engelen

Mariëtte Engelen

Mariëtte Engelen se veelsydige loopbaan in die Elektroniese Media sluit onder meer in Radio en Televisie Stemadvertensies, TV Aanbieding, Nuuslees vir die Afrikaanse Diens van ‘n Kommersiële Radiostasie, Springbokradio Vervolgverhale, Joernaal en Dokumentêre Voorlesings vir Radio en Televisie, RSG Radio Dramas, Vervolgverhale, Boekvoorlesings, Oorklanking vir Televisie Dramas, Reekse en Films.

“Baie, baie stemvertel vir die gevierde Siembamba Kinderprogram en Animasie Karakterstemwerk vir Nasionale en Internasionale Kinderprogramme bied aan die Stemaanbieder die geleentheid om al die kanale versigtig oop te draai! Dit is baie vervullend.”

“Audio-aanbieding vir kinders laat ‘n mens opnuut besef dat Stemwerk alles te doen het met die klanke wat ons maak, asook die verskillende interpretasies, infleksies en ritmes wat gehandhaaf moet word.”

“Ek is ons goue leermeesters Nic Swanepoel, Cobus Robinson, Roelf Jacobs, Lourens Fourie en Robert Young innige dank verskuldig vir al die lifelike geleenthede, leiding en inspirasie van hoé om ‘in die kol’ stemwerk te produseer.”

 
© 2009-2011 AKA Records